Insert title here

Có 53 thủ tục phù hợp với tìm kiếm

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Mức dịch vụ công Lĩnh vực Thao tác
21 1.002196 Chấp thuận việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên 4 Giáo dục Dân tộc
22 1.002279 Cử đoàn ra công tác ngắn hạn tại nước ngoài 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
23 1.005009 Gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục 4 Kiểm định chất lượng giáo dục
24 2.000691 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 4 Đào tạo với nước ngoài
25 1.001127 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 4 Đào tạo với nước ngoài
26 2.000466 Giải thể cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Đào tạo với nước ngoài
27 2.001981 Giải thể phân hiệu trường cao đẳng sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) 4 Giáo dục nghề nghiệp
28 2.001970 Giải thể trường cao đẳng sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) 4 Giáo dục nghề nghiệp
29 2.001964 Giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân) 4 Kiểm định chất lượng giáo dục
30 1.005135 Mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 4 Giáo dục Đại học
31 2.001188 Mở ngành đào tạo trình độ đại học 4 Giáo dục Đại học
32 2.000729 Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 4 Đào tạo với nước ngoài
33 2.000562 Phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 4 Đào tạo với nước ngoài
34 1.004997 Sáp nhập, chia tách trường đại học 3 Giáo dục Đại học
35 2.001969 Sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng sư phạm 4 Giáo dục nghề nghiệp
36 1.002575 Thành lập, công nhận hội đồng trường, hội đồng đại học; bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường, hội đồng đại học của cơ sở giáo dục đại học công lập 4 Giáo dục Đại học
37 1.001982 Chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 4 Giáo dục Đại học
38 1.005051 Thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục 4 Giáo dục nghề nghiệp
39 1.005031 Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục 3 Giáo dục Đại học
40 1.005063 Thành lập trường đại học công lập, cho phép thành lập trường đại học tư thục 3 Giáo dục Đại học

Hiển thị từ 21 đến 40 trong tổng số 53 kết quả.

Số hàng mỗi trang     Trang    của  3