Insert title here

Có 9 thủ tục phù hợp với tìm kiếm

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Mức dịch vụ công Lĩnh vực Thao tác
1 1.005086 Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý 4 Đào tạo với nước ngoài
2 1.002543 Gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 1.001694 Cử đi học nước ngoài 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 3.000025 Thay đổi nước đến học hoặc ngành học 2 Đào tạo với nước ngoài
5 1.002499 Tiếp nhận lưu học sinh về nước 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 1.000915 Công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
7 B-BGD-285126-TT Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào học tại Việt Nam 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 1.001951 Cấp lại thẻ Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 1.001781 Tuyển chọn và cử nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài 3 Đào tạo với nước ngoài

Hiển thị từ 1 đến 9 trong tổng số 9 kết quả.

Số hàng mỗi trang     Trang    của  1